Dodatek specjalny
 
Partnerzy:
Patronujemy:
Studia Podyplomowe
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej

Artykuły » Controlling » 3/2007

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

Tomasz Rutkowski
Tekst pochodzi z numeru: 3/2007

Nawet najbardziej inteligentny system informatyczny nie podejmie decyzji za człowieka w trudnych sytuacjach biznesowych. Jednakże rozwiązania IT, będąc narzędziami do zarządzania informacją, są niezbędne do tego, aby podejmowana decyzja była maksymalnie zracjonalizowana i została podjęta w możliwie najkrótszym czasie.

Wprowadzenie

W chwili obecnej systemy informatyczne są już nieodłączną częścią funkcjonowania podmiotów gospodarczych i to nie tylko takich, których działalność jest stricte związana z nowoczesnymi technologiami. Z perspektywy dostawcy biznesowych rozwiązań IT, jaką prezentujemy, wynika, że poziom świadomości w zakresie możliwości wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach jest bardzo zróżnicowany. Należy jednak pamiętać, że im przedsiębiorstwo jest bardziej świadome swoich potrzeb w zakresie systemów informatycznych, tym wybór dostawcy narzędzia IT jest bardziej racjonalny, a przebieg wdrożenia będzie prostszy i przyniesie w pełni oczekiwane rezultaty. Ponieważ jakość posiadanych systemów informatycznych jest jednym z podstawowych elementów maksymalizacji zysku, ograniczania kosztów i uzyskania przewagi konkurencyjnej, posiadanie choćby podstawowej wiedzy na temat potencjalnych dróg rozwoju architektury IT przedsiębiorstwa przez osoby odpowiedzialne za jego rozwój staje się koniecznością. Podstawowe elementy tej wiedzy to najważniejsze funkcje systemów IT, a także rodzaje systemów, które mogą być wdrażane.

Podstawowe funkcje systemów informatycznych – koncentracja na informacji

W każdej firmie funkcjonują systemy informacyjne, czyli takie, w których dokonuje się przetwarzanie informacji. Już sama ich nazwa wskazuje, że to właśnie informacja znajduje się w centrum ich uwagi. Informatyczny system zarządzania (management computer system) to nic innego jak ta część systemu informacyjnego, która realizuje powyższe zadania za pomocą komputerów.

Wśród najważniejszych funkcji systemu informatycznego znajdują się: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i prezentacja informacji. Stopień i sposób, w jaki te funkcje są realizowane przez rozwiązania IT w danym przedsiębiorstwie, zależy od obszaru działalności, jaka jest przez niego prowadzona, stopnia świadomości kadr w zakresie możliwości rozwoju systemów informatycznych, a także możliwości finansowych konkretnej firmy.

Rozwój systemów informatycznych – postępująca integracja

Wykorzystywane w przedsiębiorstwach narzędzia informatyczne wraz z rozwojem technologii, a także potrzeb związanych z pozyskiwaniem informacji ciągle się zmieniają, są do nich wprowadzane coraz to nowe funkcjonalności. Biorąc pod uwagę stopień integracji poszczególnych systemów, można je podzielić na następujące rodzaje przy uwzględnieniu kolejności ich pojawiania się:

Systemy ewidencyjno-transakcyjne – ich zadaniem jest rejestrowanie bieżących zdarzeń w wybranym obszarze działania – są to np. systemy finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe.

Systemy informacyjno-decyzyjne – ich rolą jest wspomaganie sprawności zarządzania na poziomie operacyjno-taktycznym oraz wsparcie kontroli sterowania i koordynowania w krótkich okresach. Znajdują zastosowanie w sterowaniu produkcją czy też w prognozowaniu sprzedaży.

Systemy wspomagania decyzji – są przede wszystkim narzędziami do podejmowania decyzji na poziomie strategicznym dla danego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są wykorzystywane m.in. przy prognozowaniu długoterminowym, optymalizacji wielkości produkcji.

Systemy eksperckie – od tych systemów oczekuje się, że nie tylko, jak poprzednie typy, będą wspomagać człowieka poprzez udostępnianie informacji, ale także będą naśladować jego decyzje w konkretnym aspekcie działalności firmy. Ich rolą jest wybór rozwiązań określonego problemu. Są wykorzystywane do diagnozowania i planowania strategicznego.

Systemy informowania kierownictwa – pozwalają na szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadawane przez osoby zarządzające najwyższego szczebla. System jest konstruowany na potrzeby konkretnej osoby lub grupy osób lub będąc uniwersalnym rozwiązaniem, jest dostosowywany do ich potrzeb.

Systemy sztucznej inteligencji – ich zadaniem jest wnioskowanie w przypadku braku pełnej wiedzy niezbędnej do rozwiązania określonego problemu. Są stosowane np. w usługach finansowych.

Zintegrowane systemy informatyczne – modułowo zorganizowane systemy informatyczne, które zajmują się wszystkimi sferami działalności przedsiębiorstwa.

Przytoczony powyżej podział jest oczywiście jednym z przykładów ujęcia rozwoju systemów informatycznych. Należy przy tym pamiętać, że pojawienie się nowszych rozwiązań niekoniecznie wiązało się z pełnym zastępowaniem wcześniejszych. Przedstawione zestawienie pokazuje jednak, jak przebiegała ewolucja i odchodzenie od zwykłej ewidencji zdarzeń gospodarczych do controllingu i rachunkowości, planowania strategicznego i prowadzenia sprawozdawczości na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Systemy informatyczne coraz częściej obejmują wszystkie obszary funkcjonowania firmy, a przy tym są podstawą podejmowania wielu decyzji.

Charakterystyka wybranych systemów informatycznych

Różnorodność wykorzystywanych w przedsiębiorstwach systemów informatycznych jest ogromna. Stworzono wiele ich klasyfikacji biorących pod uwagę różnego rodzaju kryteria. Z doświadczenia biznesowego wynika jednak, że dla poszczególnych przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycją w rozwiązanie IT najważniejsze są [...]

Cena artykułu: 6 zł
Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani Użytkownicy, których stan konta jest conajmniej równy cenie tego artykułu.
 
NOWOŚĆ - teraz doładowanie konta już od 10 zł! Szczegóły »»
Dostęp na 12 godzin do niniejszego artykułu można także wykupić za pomocą SMS-a.

Wyślij SMS o treści AP.BECK6 (UWAGA - pamiętaj o kropce i DUŻYCH LITERACH) na nr 76068. Koszt SMS-a: 6 zł + VAT (7,32 zł brutto). Zwrotnym SMS-em otrzymasz kod dostępu, aktywny przez 12 godzin od momentu zalogowania. Wpisz go w poniższy formularz i zatwierdź:
Kod:
Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: eprenumerata@beck.pl
« powrót
Spodobał ci się ten artykuł?
Podziel się nim na Facebooku:


do góry