Dodatek specjalny
 
Partnerzy:
Patronujemy:
Studia Podyplomowe
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej

Artykuły » Temat miesiąca » 8/2007

Ekonomiczna wartość dodana jako miernik wartości dla akcjonariuszy

Ewa Maćkowiak
Tekst pochodzi z numeru: 8/2007

W artykule autorka przedstawia ekonomiczną wartość dodaną, która stanowi jeden z najpopularniejszych mierników oceny efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie

Zarządzanie firmą przez pryzmat wartości ma na celu maksymalizację korzyści dla właścicieli – akcjonariuszy, udziałowców.

Jednak nadal kwestia maksymalizacji firmy jako celu nadrzędnego jest problemem dyskusyjnym i zapewne ma tyle samo przeciwników co zwolenników. Skoro jednak podmiot decyduje się przyjąć jako główny cel maksymalizację wartości, to wszystkie decyzje podporządkowane muszą być temu kierunkowi.

Aby cel ten osiągnąć, należy dysponować wiedzą na temat modeli wyceny wartości oraz znajomością narzędzi formułowania i oceny strategii tworzenia wartości.

Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że zarządzanie wartością wymaga zastosowania odpowiednich kryteriów decyzyjnych oraz identyfikowania wszystkich czynników, które mogą przyczynić się do jej wzrostu, a także do poprawy mierników ją oceniających.

Podstawowym i obecnie jednym z najpopularniejszych mierników oceny efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest ekonomiczna wartość dodana.

Również o tym mierniku można powiedzieć, że jest dość kontrowersyjny i ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Jednak należy zauważyć, że jest to jedyny wskaźnik, którego maksymalizacja może stanowić cel działalności jednostki gospodarczej. Oznacza to, że maksymalizacja EVA oznacza maksymalizację wartości dla właścicieli. Czym zatem jest ekonomiczna wartość dodana? Twórcą ekonomicznej wartości dodanej EVA, który zastrzegł EVA jako znak handlowy, jest firma Stern Steward.

EVA = NOPAT – WACC × IC

gdzie:

NOPAT – zysk operacyjny po opodatkowaniu,

WACC – średni ważony koszt kapitału,

IC – zainwestowany kapitał.

Analizując jednak budowę powyższego miernika, można doszukać się koncepcji zysku rezydualnego, opracowanej już w XVIII wieku przez Alfreda Marshalla, który zdefiniował zysk rezydualny jako: „to co pozostaje z zysków po odjęciu odsetek od kapitału wg obowiązującej stopy procentowej”.

Jaka jest zatem różnica pomiędzy zyskiem rezydualnym a zyskiem księgowym?

Przede wszystkim zysk księgowy uwzględnia tylko i wyłącznie koszt zadłużenia, natomiast zysk rezydualny jest nadwyżką, która pozostaje po pokryciu kosztu kapitału obcego i kosztu kapitału własnego.

Analogicznie jest w przypadku EVA – jest to jedyny miernik, który uwzględnia, obok kosztu kapitału obcego, koszt kapitału własnego.

To, co jednak odróżnia ekonomiczną wartość dodaną od zysku rezydualnego, to korekty, którym podlegają podstawowe komponenty formuły EVA, a więc zysk operacyjny po opodatkowaniu i kapitał zainwestowany.

Celem zastosowania korekt jest przekształcenie zysku księgowego w zysk ekonomiczny i wartości księgowej kapitału zainwestowanego w wartość ekonomiczną.

Stąd:

EVA = skorygowany NOPAT – skorygowana opłata za kapitał

gdzie:

opłata za kapitał to WACC × IC.

Rozważania na temat ekonomicznej wartości dodanej zobrazowane zostaną przy wykorzystaniu hipotetycznej firmy ABC.

Obliczając ekonomiczną wartość dodaną w jej najprostszej formie, czyli bez zastosowania korekt, wyłonić należy następujące etapy:

Od EBIT do NOPAT

Pierwszym etapem jest obliczenie EBIT, czyli zysku wygenerowanego na podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa jako wynik na sprzedaży oraz wynik na działalności operacyjnej.

Zysk jest wynikiem powtórzonej, rozszerzonej sprzedaży w dużej mierze wynikającej z lojalności klientów. Istnieje wiele wskaźników bazujących na zysku netto. Jednak to, co odróżnia EVA od innych wskaźników bazujących na zysku, to fakt, że analizowany tutaj zysk jest zyskiem operacyjnym, czyli zyskiem wolnym od kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych, ale jednocześnie nie uwzględniającym przychodów finansowych i zysków nadzwyczajnych.

Analiza zysku operacyjnego wskazuje, czy podstawowa działalność statutowa jest rentowna w przypadku zysku, czy też nierentowna w przypadku straty. Tym samym nie jest ważne, z jakiej formy finansowania korzysta jednostka gospodarcza.

W rachunku ekonomicznej wartości dodanej wykorzystuje się zysk netto. Zysk netto oznacza zysk operacyjny pomniejszony o koszty ogólne i koszty amortyzacji, nazywany EBIT. EBIT skorygować należy o podatek dochodowy, który wyliczony jest, jak gdyby spółka w ogóle nie korzystała z oprocentowanego kapitału obcego.

Dysponując wielkościami EBIT, wyliczyć można NOPAT, czyli zysk operacyjny po opodatkowaniu (tabela 1). [...]

Cena artykułu: 9 zł
Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani Użytkownicy, których stan konta jest conajmniej równy cenie tego artykułu.
 
NOWOŚĆ - teraz doładowanie konta już od 10 zł! Szczegóły »»
Dostęp na 12 godzin do niniejszego artykułu można także wykupić za pomocą płatności elektronicznych dotpay.pl

Wypełnij poniższy formularz i zrealizuj swoje zamówienie
Koszt artykułu to jedyne: 9 zł brutto. Po wypełnieniu formularza, zostaniesz automatycznie przekierowany na dotpay.pl, aby dokonać tam płatności
* - pola wymagane

UZYSKANIE DOSTĘPU:
Po zaksięgowaniu twojej płatności przez system dotpay.pl - zostanie wygenerowany dla Ciebie ośmioznakowy kod -otrzymasz go na adres e-mail podany w formularzu, zezwoli ci on na dostęp do artykułu na 12h, otrzymany kod prosimy umieścić w poniższym polu.

Otrzymany kod
Dostęp na 12 godzin do niniejszego artykułu można także wykupić za pomocą SMS-a.

Wyślij SMS o treści AP.BECK9 (UWAGA - pamiętaj o kropce i DUŻYCH LITERACH) na nr 79068. Koszt SMS-a: 9 zł + VAT (10,98 zł brutto). Zwrotnym SMS-em otrzymasz kod dostępu, aktywny przez 12 godzin od momentu zalogowania. Wpisz go w poniższy formularz i zatwierdź:
Kod:
Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: eprenumerata@beck.pl
« powrót
Spodobał ci się ten artykuł?
Podziel się nim na Facebooku:


do góry